Workshop

De workshop familieopstellingen geeft ruimte aan twee familieopstellingen die worden afgewisseld met systemische ervaringsoefeningen, meestal in kleine groepjes.  

Hoe werkt een familieopstelling? 

Een familieopstelling bestaat doorgaans uit een kring met een begeleider, vraag-inbrenger en representanten. 

Het begint met een kort interview van de begeleider met de persoon die een vraag inbrengt. Er wordt niet inhoudelijk op het probleem ingegaan, maar er wordt gevraagd naar feitelijke gebeurtenissen in het gezin van herkomst. Denk hierbij aan miskramen, veelvoorkomende ziektes, oorlog, vroeg overleden personen, zelfmoord of andere ingrijpende gebeurtenissen. 

Na dit korte interview kiest de begeleider een of meerdere deelnemers uit met de vraag of zij iemand uit dit familiesysteem willen representeren. Uiteraard mag je ook aangeven als je liever niet wilt representeren. De representanten, die geen voorkennis hoeven hebben van de vraag-inbrenger of degene die ze representeren, zoeken vervolgens een plek in de ruimte. 

De begeleider stelt vragen en neemt waar. Zo kunnen de verhoudingen tussen, de kijkrichting van en hoe de representanten zich voelen inzicht geven in de onderliggende dynamiek en belastende patronen binnen een familiesysteem. Wanneer dat zichtbaar is, vervolgt de begeleider met helpende interventies en helende zinnen om zo een patroon in beweging te krijgen of te doorbreken.  

Zodra de opstelling is afgelopen stappen de representanten uit hun representantenrol en voelen ze zich weer zichzelf.  

Systemische ervaringsoefeningen 

We wisselen de familieopstellingen af met systemische ervaringsoefeningen. Zo kun je, ook als je geen vraag inbrengt en geen rol als representant hebt, toch aan den lijve ervaren hoe het voelt om representant te zijn en/of ervaren hoe het is dat iemand een familielid van jou representeert. De workshops lenen zich dan ook goed om kennis te maken met systemisch werk/familieopstellingen.  

De workshops geef ik samen met Marloe van de Worp. De opstellingen worden door mij begeleid.