Familieopstellingen

Soms ervaar je problemen of blokkades in je leven waar je voortdurend tegenaan loopt. Zo kun je bijvoorbeeld moeite hebben met het aangaan of onderhouden van (werk)relaties. Of je hebt altijd het gevoel buitengesloten te worden zonder directe aanleiding. Je kunt deze problemen onvoldoende begrijpen door uitsluitend de feiten te analyseren. Er speelt iets, maar je hebt geen idee wat, waar en waarom. Er lijkt een onzichtbare onderstroom te bestaan, die van wezenlijke invloed is op je handelen, je functioneren en je welzijn.  

Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, heeft onderzoek gedaan naar deze onzichtbare onderstroom, die altijd verbonden blijkt met je familie. Hij heeft ontdekt dat binnen een (familie)systeem een aantal wetmatigheden gelden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen erbij hoort, dat er een balans is tussen geven en nemen en dat iedereen op zijn eigen plek staat. Voldoet een systeem hieraan, dan kom je voller in het leven te staan. Voldoet het systeem hier niet aan, dan kunnen blokkades ontstaan waar jij of andere leden uit dit systeem last van hebben.   

Elke familie heeft een geschiedenis met gelukkige en verdrietige gebeurtenissen, met gevoeligheden en met een eigen manier van omgaan met dingen. Sommige patronen, maar ook sommige problemen worden generaties lang doorgegeven.

Familieopstelling is een manier om bestaande dynamieken en patronen binnen een familiesysteem zichtbaar te maken. In een opstelling wordt duidelijk hoe jij in verhouding staat tot anderen in jouw systeem. Door de opstelling krijg je vaak een andere kijk op de situatie en is er beweging ontstaan in de onderstroom die zal doorwerken in je dagelijks leven.